A Gràcia No és No!

La lluita per a l’erradicació de la violència masclista fins no fa gaire temps estava encotillada en l’esfera de lo privat. És l’expressió d’una societat heteropatriarcal que cal combatre des de tots els espais: polític, social i lúdic.

Des de l’inici de mandat, la regidoria de feminismes de ciutat es va posar les piles i aquí també s’ha fet. Gràcia acull la segona Festa Major (FM) més gran de tota Catalunya. Pre-
parant la FM 2017 es comencen a construir sinèrgies entre diferents espais i serveis del districte per treballar coordinadament l’abordatge de la violència masclista en el marc de la festa major, per poder gaudir d’unes festes lliures de violències sexistes.

Es crea la Taula sobre el protocol contra les violències masclistes de Gràcia, de la que formen part el Districte, l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia, el Circuit Barcelona contra la violència masclista, l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i el CJAS. En aquest marc es treballa el protocol d’actuació per a la festa major 2017 i els recursos indispensables per a la seva aplicació amb l’organització de la formació als carrers.

L’avaluació es força positiva i s’acorda continua treballant l’abordatge de la violència masclista en les activitats al carrer i les diferents festes majors.

La següent cita ha estat els Foguerons i ara s’està ampliant la formació a entitats i col·lectius que organitzen festes en l’espai públic (com Sant Joan), i per a totes les festes major dels barris del districte, adaptant-ne el protocol a les situacions concretes.

Pas a pas, caldrà visualitzar nous reptes. Volem barris lliures de violència masclista amb espais feministes. Per començar, a Gràcia dos coses a tenir clares :

No és No! i sols Sí és Sí!