Comissions

Si vols pertànyer a alguna comissió vine a una de les nostres assemblees o contacta amb Gràcia en Comú per correu electrònic.

COMISSIONS TEMÀTIQUES

Analitzem la situació del districte amb relació als temes que afecten el benestar del veïnat i l’aplicació col·lectiva del nostre programa. En funció dels temes dividim la feina en subcomissions:

  • Comissió de Polítiques Socials: amb els següents grups de treball: educació, pla de xoc, cicle de vida, comerç, dones, cultura, salut.
  • Comissió de Política Territorial: medi ambient, urbanisme, mobilitat, habitatge, seguretat, serveis municipals, turisme…

COMUNICACIÓ

Ens encarreguem de donar a conèixer i facilitar al veïnat la participació a través d’eines en línia. Difondre la nostra proposta a les xarxes socials. Gestió del correu electrònic, twitter i facebook, així com la difusió dels diferents actes, xerrades i assemblees programades.

PARTICIPACIÓ I LOGÍSTICA 

Ens encarreguem de difondre la nostra proposta a través de l’organització de xerrades als diferents barris del districte, la distribució de cartells, tríptics i d’altres materials informatius, així com organitzar taules informatives i de diàleg directe amb el veïnat.

PENSAMENT I FORMACIÓ

Ens encarreguem d’impulsar el debat i la formació per dotar de les mateixes eines a tothom i desenvolupar la intel·ligència col·lectiva de la nostra assemblea.

ACTIVISME I PARTICIPACIÓ

Ens encarreguem de fomentar la participació ciutadana.