Què estem fent en educació a Gràcia?

Barcelona en Comú té l’educació com una prioritat i es treballa activament en el marc del Consorci d’Educació per una educació pública de qualitat i de proximitat, per avançar en un sistema més equitatiu i de qualitat capaç d’atendre la diversitat de tots i cadascun dels alumnes, i de compensar, mitjançant l’educació les desigualtats.

 • Hem tornat a gestió pública les tres escoles bressol externalitzades, dues de les quals són a Gràcia, Caspolino i Enxaneta. Les Escoles Bressol Municipals que havien estat adjudicades en gestió privada durant el mandat de Xavier Trias són de gestió pública des del curs 2016-2017.
 • Hem posat en marxa les Escoles Bressol Petit Univers i Trencadís
 • Hem millorat aspectes qualitatius de l’escola bressol com ara la recuperació de la la mitja hora de suport educatiu a les EBM que s’havia retallat en l’anterior mandat.
 • Hem posat en marxa un sistema de tarificació social a les EBM que rebaixa la quota per a la majoria dels seus usuaris i les fa més accessibles a les rendes baixes.
 • Hem destinat 30 milions d’euros al manteniment de centres escolars, incrementant així notablement el pressupost del Consorci.
 • S’ha posat en marxa un nou centre públic, l’escola Gràcia, al carrer Encarnació, en una ubicació provisional i estem treballant amb el Consorci per buscar la ubicació definitiva
 • S’ha proporcionat un solar adient per al nou centre de secundària a Vallcarca i s’han dut a terme tots els tràmits municipals necessaris per tal que el Departament d’Ensenyament pugui iniciar la seva construcció.
 • S’ha impulsat, des del Consorci el programa Xarxes pel Canvi per tal que la innovació pedagògica arribi a tots els centres de la ciutat i no sigui un motiu de segregació escolar, en la qual hi participen 15 centres educatius de Gràcia.
 • Amb una aportació municipal de 24 milions d’euros durant els cursos 2016-17 i 2017-18 s’han incrementat les beques menjador de manera notable a tota la ciutat
 • Augment de la transparència en el procés de preinscripció. Obligació dels centres d’informar a la web del Consorci de les quotes que demanen a les famílies.
 • S’ha aportat un ajut econòmic extraordinari de 3 milions d’euros a centres i AMPA per tal de millorar l’equitat, del qual s’han beneficiat 9 educatius de Gràcia
 • S’ha endegat amb el Consorci d’Educació un Programa d’auxiliars de conversa en anglès per a 60 centres públics finançat per Barcelona Activa en el qual hi ha participat 12 centres de Gràcia en 3 cursos escolars.
 • S’ha inaugurat nou camí escolar a Gràcia per millorar i pacificar l’accés de l’alumnat a les escoles. S’estan realitzant millores en els ja existents i s’han iniciat quatre nous projectes de camí escolar.
 • S’ha incrementat del nombre de patis oberts per facilitar el joc i la pràctica de l’esport en un entorn segur i saludable, durant les tardes, en caps de setmana i en vacances.
 • S’ha posat en marxa l’Audiència pública escolar amb l’alumnat de les escoles del districte per tal de millorar el coneixement de les institucions i la participació.
 • Es promou la participació de l’alumnat d’Educació Secundària en la celebració del Dia Mundial del Teatre a Gràcia
 • S’ha elaborat un nou reglament de funcionament del Consell Escolar del Districte per tal de millorar la participació de la comunitat educativa.