Salvem l’alzina

Gràcia en Comú dóna tot el suport al moviment endegat per salvar l’alzina, tal i com s’està demanant amb força des del veïnatge i diferents entitats culturals i socials de Gracia.

En els últims dies al barri de Gràcia hem viscut una forta mobilització ciutadana per evitar l’enderrocament de les cases del carrer Encarnació 13, 15 i 17 i l’alzina que hi ha al terreny corresponent.

Davant aquesta situació, el districte de Gràcia va suspendre temporalment les obres per tal de revisar els tràmits i l’expedient,

Avui dilluns s’ha convocat una reunió amb el promotor de l’operació immobiliària per tal d’intentar arribar a una solució consensuada.

Val a dir que l’enderrocament ha estat impulsat pels propietaris de la finca que, sense vendre els edificis ni el terreny, com a promotors pretenen construir tot l’espai d’edificabilitat de la parcel·la.

Aquesta finca no està protegida i, per tant, no s’inclou en els plans de protecció del patrimoni vigents al Districte de Gràcia, que daten dels anys 1987 i 2000. El projecte també inclou la tala dels arbres del terreny que no estan catalogats ni protegits.

Si bé és cert que en els últims anys s’han actualitzat els plans de Ciutat Vella, l’Eixample, Sarrià i Poblenou, entre d’altres, no s’ha fet en el cas del Districte de Gràcia. Cal tenir present que aquesta feina és una tasca complexa amb procediments administratius llargs i no sempre s’evita l’enderrocament atès que aquest depèn del grau de protecció que se li apliqui a la finca. Existeixen quatre nivells de protecció, els tres primers dels quals no permeten l’enderroc mentre que l’últim requereix prèviament un estudi històrico-arquitectònic. El primer nivell depèn exclusivament de la Generalitat i el segon requereix la ratificació d’aquesta després de la decisió de l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament de Barcelona estem impulsant aquesta última legislatura una ampliació del catàleg de patrimoni de la ciutat, per tal que es tingui en compte la rellevància per mantenir la identitat de l’entramat urbà d’edificis com les casetes del carrer Encarnació. D’aquesta manera, hem protegit La Carbonera a Sant Antoni, les cases fàbriques a Ciutat Vella i actualment hem aprovat inicialment la protecció del casc antic d’Horta, la plaça Bacardi, els carrers Campoamor-Salses i les casetes dels periodistes al districte d’Horta Guinardó.

El districte treballa en una solució pactada però tot sembla indicar que l’única possibilitat en aquest cas seria arribar a un acord amb la propietat per modificar el projecte o l’adquisició dels terreny per part de l’Ajuntament, que s’hauria de realitzar a preu de mercat.

En aquest sentit, des de Gràcia en Comú seguim treballant perquè els barris de Barcelona siguin més de la gent, lluitant contra l’especulació i impulsant un urbanisme que prioritzi la convivència i el respecte de la identitat dels nostres barris.